Rechtsanwalt Christian Paasche

Rechtsanwalt Christian Paasche

Christian Paasche

Geboren 1957 in Köln. Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu Köln mit Schwerpunkt Bürgerliches Recht.

Zugelassen an allen Amts- und Landgerichten und am Oberlandesgericht Köln.

  • Mitglied der Rechtsanwaltskammer Köln
  • Mitglied des Kölner Anwaltvereins
  • Mitglied des Deutschen Anwaltvereins (DAV)